לוח שיעורים

 מחירים

  • שיעור ניסיון 30 ש״ח

  • שיעור בודד 50 ש״ח

  • כרטיסיה של 8 מפגשים מוגבלת ל - 4 חודשים 360 ש״ח

 

 מחיר שיעור פרטי בתאום אישי